שלום לכולכם
אנחנו לפני סיום תחרות מספר 2 לשנת 2019/20
סוף סוף נראה קצת שמש.י

שעות המשחקים של בתי הגמר פורסמו באזור התוצאות/ בתי הגמר.י
נא למצוא את הקטגוריה הרלוונטית והגיע לשלב בתי הגמר
לכל אחד שעה אישית ברובריקת המשחק בשלב הכי גבוה שהוא או היר רשומים.י

שימו לב שבבנים 12 ההגרלה היא של 64 ולכן יש חלק עליון וחלק תחתון בהגרלה.י
בנים 16 השלמת הבתים מהפעם שעברה, נא להגיע עד 12:00

נא להגיע כמה דקות לפני השעה הנקובה ולהתייצב בשולחן הקבלה.י
מי שיאחר יפסל!!!י

מיני טניס, הרשמה בין השעה 9:00 ולא יאוחר מ 9:30
אני ממש מבקש לא לאחר. אנחנו עושים מאמצים לעמוד בזמנים וכל אחד שמאחר משבש לנו את התכניות.י

תודה ובהצלחה לכולם
רמי